CSS最全的颜色对照表 修改网页颜色必备的颜色对照表

鳄鱼君

发表文章数:643

Vieu四代商业主题

高扩展、安全、稳定、响应式布局多功能模板。

¥69 现在购买
首页 » CSS » CSS最全的颜色对照表 修改网页颜色必备的颜色对照表

鳄鱼君有时候在修改网页颜色的时候,苦于没有颜色对照表,所以只能用以前英文的红色了、黄色了,过于单调了,所以就在这里对基本的颜色做了一下整理,修改的时候比较方便!

#FFFFFF

#DDDDDD

#AAAAAA

#888888

#666666

#444444

#000000

#FFB7DD

#FF88C2

#FF44AA

#FF0088

#C10066

#A20055

#8C0044

#FFCCCC

#FF8888

#FF3333

#FF0000

#CC0000

#AA0000

#880000

#FFC8B4

#FFA488

#FF7744

#FF5511

#E63F00

#C63300

#A42D00

#FFDDAA

#FFBB66

#FFAA33

#FF8800

#EE7700

#CC6600

#BB5500

#FFEE99

#FFDD55

#FFCC22

#FFBB00

#DDAA00

#AA7700

#886600

#FFFFBB

#FFFF77

#FFFF33

#FFFF00

#EEEE00

#BBBB00

#888800

#EEFFBB

#DDFF77

#CCFF33

#BBFF00

#99DD00

#88AA00

#668800

#CCFF99

#BBFF66

#99FF33

#77FF00

#66DD00

#55AA00

#227700

#99FF99

#66FF66

#33FF33

#00FF00

#00DD00

#00AA00

#008800

#BBFFEE

#77FFCC

#33FFAA

#00FF99

#00DD77

#00AA55

#008844

#AAFFEE

#77FFEE

#33FFDD

#00FFCC

#00DDAA

#00AA88

#008866

#99FFFF

#66FFFF

#33FFFF

#00FFFF

#00DDDD

#00AAAA

#008888

#CCEEFF

#77DDFF

#33CCFF

#00BBFF

#009FCC

#0088A8

#007799

#CCDDFF

#99BBFF

#5599FF

#0066FF

#0044BB

#003C9D

#003377

#CCCCFF

#9999FF

#5555FF

#0000FF

#0000CC 

#0000AA 

#000088

#CCBBFF

#9F88FF

#7744FF

#5500FF

#4400CC 

#2200AA 

#220088

#D1BBFF

#B088FF

#9955FF

#7700FF

#5500DD 

#4400B3 

#3A0088

#E8CCFF

#D28EFF

#B94FFF

#9900FF

#7700BB 

#66009D 

#550088

#F0BBFF

#E38EFF

#E93EFF

#CC00FF

#A500CC

#7A0099

#660077

#FFB3FF

#FF77FF

#FF3EFF

#FF0 0FF

#CC00CC

#990099

#770077

141个颜色名称是在HTML和CSS颜色规范定义的(17标准颜色,再加124)。下表列出了所有颜色的值,包括十六进制值。

颜色名 HEX Color
AliceBlue  #F0F8FF  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Aqua  #00FFFF  
Aquamarine  #7FFFD4  
Azure  #F0FFFF  
Beige  #F5F5DC  
Bisque  #FFE4C4  
Black  #000000  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
Blue  #0000FF  
BlueViolet  #8A2BE2  
Brown  #A52A2A  
BurlyWood  #DEB887  
CadetBlue  #5F9EA0  
Chartreuse  #7FFF00  
Chocolate  #D2691E  
Coral  #FF7F50  
CornflowerBlue  #6495ED  
Cornsilk  #FFF8DC  
Crimson  #DC143C  
Cyan  #00FFFF  
DarkBlue  #00008B  
DarkCyan  #008B8B  
DarkGoldenRod  #B8860B  
DarkGray  #A9A9A9  
DarkGreen  #006400  
DarkKhaki  #BDB76B  
DarkMagenta  #8B008B  
DarkOliveGreen  #556B2F  
DarkOrange  #FF8C00  
DarkOrchid  #9932CC  
DarkRed  #8B0000  
DarkSalmon  #E9967A  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
DarkSlateBlue  #483D8B  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
DarkTurquoise  #00CED1  
DarkViolet  #9400D3  
DeepPink  #FF1493  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DimGray  #696969  
DodgerBlue  #1E90FF  
FireBrick  #B22222  
FloralWhite  #FFFAF0  
ForestGreen  #228B22  
Fuchsia  #FF00FF  
Gainsboro  #DCDCDC  
GhostWhite  #F8F8FF  
Gold  #FFD700  
GoldenRod  #DAA520  
Gray  #808080  
Green  #008000  
GreenYellow  #ADFF2F  
HoneyDew  #F0FFF0  
HotPink  #FF69B4  
IndianRed   #CD5C5C  
Indigo   #4B0082  
Ivory  #FFFFF0  
Khaki  #F0E68C  
Lavender  #E6E6FA  
LavenderBlush  #FFF0F5  
LawnGreen  #7CFC00  
LemonChiffon  #FFFACD  
LightBlue  #ADD8E6  
LightCoral  #F08080  
LightCyan  #E0FFFF  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
LightGray  #D3D3D3  
LightGreen  #90EE90  
LightPink  #FFB6C1  
LightSalmon  #FFA07A  
LightSeaGreen  #20B2AA  
LightSkyBlue  #87CEFA  
LightSlateGray  #778899  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
LightYellow  #FFFFE0  
Lime  #00FF00  
LimeGreen  #32CD32  
Linen  #FAF0E6  
Magenta  #FF00FF  
Maroon  #800000  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
MediumBlue  #0000CD  
MediumOrchid  #BA55D3  
MediumPurple  #9370DB  
MediumSeaGreen  #3CB371  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
MediumTurquoise  #48D1CC  
MediumVioletRed  #C71585  
MidnightBlue  #191970  
MintCream  #F5FFFA  
MistyRose  #FFE4E1  
Moccasin  #FFE4B5  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Navy  #000080  
OldLace  #FDF5E6  
Olive  #808000  
OliveDrab  #6B8E23  
Orange  #FFA500  
OrangeRed  #FF4500  
Orchid  #DA70D6  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
PaleGreen  #98FB98  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
PaleVioletRed  #DB7093  
PapayaWhip  #FFEFD5  
PeachPuff  #FFDAB9  
Peru  #CD853F  
Pink  #FFC0CB  
Plum  #DDA0DD  
PowderBlue  #B0E0E6  
Purple  #800080  
Red  #FF0000  
RosyBrown  #BC8F8F  
RoyalBlue  #4169E1  
SaddleBrown  #8B4513  
Salmon  #FA8072  
SandyBrown  #F4A460  
SeaGreen  #2E8B57  
SeaShell  #FFF5EE  
Sienna  #A0522D  
Silver  #C0C0C0  
SkyBlue  #87CEEB  
SlateBlue  #6A5ACD  
SlateGray  #708090  
Snow  #FFFAFA  
SpringGreen  #00FF7F  
SteelBlue  #4682B4  
Tan  #D2B48C  
Teal  #008080  
Thistle  #D8BFD8  
Tomato  #FF6347  
Turquoise  #40E0D0  
Violet  #EE82EE  
Wheat  #F5DEB3  
White  #FFFFFF  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
Yellow  #FFFF00  
YellowGreen  #9ACD32  

未经允许不得转载:作者:鳄鱼君, 转载或复制请以 超链接形式 并注明出处 鳄鱼君
原文地址:《CSS最全的颜色对照表 修改网页颜色必备的颜色对照表》 发布于2019-11-17

分享到:
赞(2) 赏杯咖啡

评论 抢沙发

2 + 9 =


文章对你有帮助可赏作者一杯咖啡

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

Vieu4.6主题
专业打造轻量级个人企业风格博客主题!专注于前端开发,全站响应式布局自适应模板。
切换注册

登录

忘记密码 ?

您也可以使用第三方帐号快捷登录

Q Q 登 录
微 博 登 录
切换登录

注册